MAREK KOTANSKI "Daj siebie innym" "Dai te stesso agli altri" - VARSAVIA - POLAND


MAREK KOTANSKI
"Daj siebie innym"
"Dai te stesso agli altri"
In occasione del 40 ° anniversario dell'Associazione Monar sul muro del Rifugio per i Senzatetto "Markot" (Varsavia, Polonia) abbiamo creato un murale che commemorava il suo fondatore Marek Kotański.
Marek Kotański, uno dei primi in Polonia che ha esteso una mano a persone respinte dalla società. Persone dipendenti da alcol, droghe, sieropositivi, ex detenuti e senzatetto.
"Darsi agli altri" era il suo credo di vita.
Nell'attuazione di questo progetto hanno partecipato gli ospiti del rifugio che sono stati coinvolti attivamente e hanno mostrato grande entusiasmo e impegno. 
Grazie mille per tutto questo a Sarama Bartłomiej, CHEKOS ART e Ania Kitlas presso Monar
Z okazji 40-lecia stowarzyszenia Monar na budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach powstał mural upamiętniający jego założyciela Marka Kotańskiego.
Marek Kotański jako jeden z pierwszych w Polsce wyciągnął pomocną dłoń do ludzi odrzuconych przez społeczeństwo.
Ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, zakażonych wirusem HIV, byłych więźniów oraz osób Bezdomnych.
"Daj siebie innym" było jego życiowym credo.
Grazie a @sarama bartolomej @aniakitlas @167bstreet.

Commenti